Phenix Games Limited

Đôi điều về công ty

Phenix là công ty chuyên đảm nhận  hợp tác hải ngoại về lĩnh vực game , gồm các thành viên từng làm việc tại các công ty game lớn như NHN, Gamvewave, Renren , có kinh nghiệm hơn 7 năm trong lĩnh vực  hợp tác hải ngoại.

Phạm vi hợp tác:

  1. Gao dịch bản quyền
  2. Chuyển nhượng IP
  3. Vận hành game
  4. Phát triển game
  5. Đầu tư hợp tác hải ngoại